English Suomi
   New user?

Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija (junior open)

Club: Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija

2021 LUC outdoor > Y:

Division: 14 ir jaunesni (2007 V)

Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija - 7 - 0
Kraki? Mikalojaus Katkaus gimn - Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija 2 - 7
Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija - Kauno Aleksandro Stulginskio m 4 - 6
Klaip?dos Lic?jus - Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija 2 - 3