English Suomi
   New user?

(junior open)

Club:

2021 LUC outdoor > Y:

Division: 14 ir jaunesni (2007 V)

Klaip?dos Lic?jus - 7 - 0
Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija - 7 - 0
- Kauno Aleksandro Stulginskio m 0 - 7
Kraki? Mikalojaus Katkaus gimn - 6 - 1