English Suomi
   New user?

Kraki? Mikalojaus Katkaus gimn (junior open)

Club: Kraki? Mikalojaus Katkaus gimnazija

2021 LUC outdoor > Y:

Division: 14 ir jaunesni (2007 V)

Kauno Aleksandro Stulginskio m - Kraki? Mikalojaus Katkaus gimn 7 - 2
Kraki? Mikalojaus Katkaus gimn - Vilniaus Trak? Vok?s gimnazija 2 - 7
Klaip?dos Lic?jus - Kraki? Mikalojaus Katkaus gimn 7 - 1
Kraki? Mikalojaus Katkaus gimn - 6 - 1