English Suomi
   New user?

1 etapas    2 etapas    3 etapas    4 etapas    5 etapas    All

Open

O1-4 - TOP4
30.3.2019 12:00 Field 1 Skraidantys Drambliai - KossMix 11 - 7 S1  Game play
30.3.2019 12:30 Field 1 Vorai - 11 - 8 S2  Game play
O1-4 - TOP4 Finals
30.3.2019 15:50 Field 1 - KossMix 9 - 13 O3  Game play
30.3.2019 17:50 Field 1 Vorai - Skraidantys Drambliai 13 - 12 O1  Game play
5 vietos rungtyn?s
30.3.2019 14:00 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - Velniai 4 - 10 5 vieta  Game play
O7-10 - 7-10 vietos
30.3.2019 11:00 Field 1 Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 0 F6  Game play
30.3.2019 11:30 Field 1 Drop That Smile - Power Rangers 11 - 10 F7  Game play
O7-10 Finals
30.3.2019 13:00 Field 1 Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers 5 - 9 O9  Game play
30.3.2019 13:30 Field 1 Vorai 2 - Drop That Smile 11 - 7 O7  Game play
(Q2) - kvalifikacinis2
30.3.2019 10:30 Field 1 KossMix - Skraidantys Drambliai 2 11 - 6 Q2  Game play
(Q1) - kvalifikacinis1
30.3.2019 10:00 Field 1 - Velniai 8 - 7 QG1  Game play
23.2.2019 08:00 Field 1 Velniai - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 4  Game play
23.2.2019 08:30 Field 1 Vorai 2 - Power Rangers 10 - 7  Game play
23.2.2019 09:30 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - Drop That Smile 11 - 6  Game play
23.2.2019 10:00 Field 1 Velniai - Power Rangers 9 - 7  Game play
23.2.2019 11:00 Field 1 Drop That Smile - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 0  Game play
23.2.2019 11:30 Field 1 Vorai 2 - Skraidantys Drambliai 2 7 - 8  Game play
23.2.2019 12:30 Field 1 Velniai - Drop That Smile 11 - 8  Game play
23.2.2019 13:00 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - Power Rangers 11 - 2  Game play
23.2.2019 14:00 Field 1 Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons 9 - 2  Game play
23.2.2019 14:30 Field 1 Velniai - Skraidantys Drambliai 2 9 - 7  Game play
23.2.2019 15:30 Field 1 Vorai 2 - Drop That Smile 11 - 5  Game play
23.2.2019 16:00 Field 1 Power Rangers - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 9  Game play
23.2.2019 17:00 Field 1 Velniai - Vorai 2 10 - 8  Game play
23.2.2019 17:30 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 1  Game play
23.2.2019 18:00 Field 1 Power Rangers - Drop That Smile 7 - 5  Game play
(T) - Top ketverto grup?
23.2.2019 09:00 Field 1 Vorai - 9 - 6  Game play
23.2.2019 10:30 Field 1 Skraidantys Drambliai - KossMix 11 - 4  Game play
23.2.2019 12:00 Field 1 Vorai - KossMix 11 - 8  Game play
23.2.2019 13:30 Field 1 Skraidantys Drambliai - 11 - 10  Game play
23.2.2019 15:00 Field 1 Vorai - Skraidantys Drambliai 10 - 9  Game play
23.2.2019 16:30 Field 1 KossMix - 10 - 8  Game play
24.11.2018 09:00 Field 1 Vorai - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 0  Game play
24.11.2018 09:30 Field 1 Skraidantys Drambliai - Power Rangers 11 - 6  Game play
24.11.2018 10:00 Field 1 KossMix - Vorai 2 10 - 7  Game play
24.11.2018 10:30 Field 1 Velniai - Drop That Smile 10 - 8  Game play
24.11.2018 11:00 Field 1 - Skraidantys Drambliai 2 11 - 6  Game play
24.11.2018 11:30 Field 1 Power Rangers - Vorai 0 - 11  Game play
24.11.2018 12:00 Field 1 Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons 7 - 10  Game play
24.11.2018 12:30 Field 1 Drop That Smile - Skraidantys Drambliai 3 - 11  Game play
24.11.2018 13:00 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - KossMix 6 - 11  Game play
24.11.2018 13:30 Field 1 - Velniai 11 - 8  Game play
24.11.2018 14:00 Field 1 Vorai - Vorai 2 11 - 3  Game play
24.11.2018 14:30 Field 1 Power Rangers - Drop That Smile 9 - 10  Game play
24.11.2018 15:00 Field 1 Eduplius-Baltic Dragons - Skraidantys Drambliai 2 4 - 11  Game play
24.11.2018 15:30 Field 1 Skraidantys Drambliai - 11 - 10  Game play
24.11.2018 16:00 Field 1 KossMix - Velniai 10 - 11  Game play
29.12.2018 09:00 Field 1 - Power Rangers 11 - 2  Game play
29.12.2018 09:30 Field 1 Velniai - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 4  Game play
29.12.2018 10:00 Field 1 Drop That Smile - Vorai 1 - 11  Game play
29.12.2018 10:30 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - Vorai 2 5 - 6  Game play
29.12.2018 11:00 Field 1 KossMix - Skraidantys Drambliai 7 - 10  Game play
29.12.2018 11:30 Field 1 Vorai - Skraidantys Drambliai 2 11 - 2  Game play
29.12.2018 12:00 Field 1 Drop That Smile - 3 - 11  Game play
29.12.2018 12:30 Field 1 Vorai 2 - Velniai 5 - 9  Game play
29.12.2018 13:00 Field 1 Power Rangers - KossMix 4 - 11  Game play
29.12.2018 13:30 Field 1 Eduplius-Baltic Dragons - Skraidantys Drambliai 2 - 11  Game play
29.12.2018 14:00 Field 1 - Vorai 5 - 11  Game play
29.12.2018 14:30 Field 1 Velniai - Skraidantys Drambliai 2 11 - 6  Game play
29.12.2018 15:00 Field 1 KossMix - Drop That Smile 11 - 3  Game play
29.12.2018 15:30 Field 1 Skraidantys Drambliai - Vorai 2 11 - 3  Game play
29.12.2018 16:00 Field 1 Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers 5 - 11  Game play
26.1.2019 09:00 Field 1 Vorai - Velniai 10 - 7  Game play
26.1.2019 09:30 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - Skraidantys Drambliai 7 - 11  Game play
26.1.2019 10:00 Field 1 KossMix - 11 - 6  Game play
26.1.2019 10:30 Field 1 Drop That Smile - Eduplius-Baltic Dragons 11 - 0  Game play
26.1.2019 11:00 Field 1 Vorai 2 - Power Rangers 9 - 8  Game play
26.1.2019 11:30 Field 1 KossMix - Vorai 6 - 10  Game play
26.1.2019 12:00 Field 1 Skraidantys Drambliai - Velniai 10 - 8  Game play
26.1.2019 12:30 Field 1 Eduplius-Baltic Dragons - 3 - 11  Game play
26.1.2019 13:00 Field 1 Power Rangers - Skraidantys Drambliai 2 8 - 9  Game play
26.1.2019 13:30 Field 1 Vorai 2 - Drop That Smile 8 - 5  Game play
26.1.2019 14:00 Field 1 Vorai - Skraidantys Drambliai 11 - 7  Game play
26.1.2019 14:30 Field 1 Eduplius-Baltic Dragons - KossMix 3 - 11  Game play
26.1.2019 15:00 Field 1 Velniai - Power Rangers 10 - 7  Game play
26.1.2019 15:30 Field 1 - Vorai 2 11 - 6  Game play
26.1.2019 16:00 Field 1 Skraidantys Drambliai 2 - Drop That Smile 10 - 9  Game play

Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 27.2.2024 11:34