English Suomi
   New user?

2as etapas

Sun 17.12.2017

Field 1
11:00 Marių Meškos - Velniai Open RR | Robin Round games 13 - 10  Game play
11:45 SD1 - SD2 Open RR | Robin Round games 13 - 5  Game play
12:30 Marių Meškos - KossMix Open RR | Robin Round games 10 - 13  Game play
13:15 Vorai - SD2 Open RR | Robin Round games 13 - 5  Game play
14:00 KossMix - Velniai Open RR | Robin Round games 10 - 13  Game play
14:45 Marių Meškos - SD1 Open RR | Robin Round games 7 - 13  Game play
15:30 Vorai - KossMix Open RR | Robin Round games 13 - 6  Game play
16:15 SD1 - Velniai Open RR | Robin Round games 13 - 7  Game play

1as etapas

Sun 12.11.2017

Field 1
11:00 KossMix - SD2 Open RR | Robin Round games 13 - 6  Game play
11:45 Vorai - Marių Meškos Open RR | Robin Round games 13 - 12  Game play
12:30 KossMix - SD1 Open RR | Robin Round games 10 - 13  Game play
13:15 Velniai - SD2 Open RR | Robin Round games 13 - 4  Game play
14:00 Vorai - SD1 Open RR | Robin Round games 13 - 7  Game play
14:45 Marių Meškos - SD2 Open RR | Robin Round games 13 - 9  Game play
15:30 Vorai - Velniai Open RR | Robin Round games 13 - 9  Game play

Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 21.1.2018 06:14