English Suomi
   New user?

1 etapas

Sat 24.11.2018

Field 1
09:00 Vorai - Eduplius-Baltic Dragons Open Grupės varžybos 11 - 0  Game play
12:00 Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons Open Grupės varžybos 7 - 10  Game play
15:00 Eduplius-Baltic Dragons - Skraidantys Drambliai 2 Open Grupės varžybos 4 - 11  Game play

2 etapas

Sat 29.12.2018

Field 1
09:30 Velniai - Eduplius-Baltic Dragons Open Grupės varžybos 11 - 4  Game play
13:30 Eduplius-Baltic Dragons - Skraidantys Drambliai Open Grupės varžybos 2 - 11  Game play
16:00 Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers Open Grupės varžybos 5 - 11  Game play

3 etapas

Sat 26.1.2019

Field 1
10:30 Drop That Smile - Eduplius-Baltic Dragons Open Grupės varžybos 11 - 0  Game play
12:30 Eduplius-Baltic Dragons - Marių Meškos Open Grupės varžybos 3 - 11  Game play
14:30 Eduplius-Baltic Dragons - KossMix Open Grupės varžybos 3 - 11  Game play

4 etapas

Sat 23.2.2019

Field 1
08:00 Velniai - Eduplius-Baltic Dragons Open (I) - Iššūkio grupė 11 - 4  Game play
11:00 Drop That Smile - Eduplius-Baltic Dragons Open (I) - Iššūkio grupė 11 - 0  Game play
14:00 Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons Open (I) - Iššūkio grupė 9 - 2  Game play
16:00 Power Rangers - Eduplius-Baltic Dragons Open (I) - Iššūkio grupė 11 - 9  Game play
17:30 Skraidantys Drambliai 2 - Eduplius-Baltic Dragons Open (I) - Iššūkio grupė 11 - 1  Game play

5 etapas

Sat 30.3.2019

Field 1
11:00 Vorai 2 - Eduplius-Baltic Dragons Open O7-10 - 7-10 vietos 11 - 0 F6  Game play
13:00 Eduplius-Baltic Dragons - Power Rangers Open O7-10 Finals 5 - 9 O9  Game play

Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 26.1.2020 23:42