English Suomi
   New user?

SUN BEAM '16 (1st day)

Sat 16.7.2016

Smiltynė beach Field 1
11:00 KossMix - Drop That Smile miXed XC 3 - 13
Smiltynė beach Field 3
09:00 KossMix - Liepaja miXed XC 6 - 10
Smiltynė beach Field 4
14:00 Marių Meškos - KossMix miXed XC 6 - 9

SUN BEAM '16 (2nd day)

Sun 17.7.2016

Smiltynė beach Field 1
11:00 KossMix - Žalieji Velniai miXed XCR ? - ? XCR Game history
13:00 KossMix - Tartu Turbulence miXed XCR ? - ? XCR
Smiltynė beach Field 3
09:00 Sadovoe85 - KossMix miXed XCR ? - ? XCR

Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 13.8.2020 11:13